Index bassen 450x220x84

 Бассейнсиз ёз, ёз эмас!

 

Сизларга ёз мавсуми учун сифатли йиғилувчи бассейнларини таклиф этамиз❗️

 

 Кунлар борган сари исиб бормоқда.

 

Тез орада уйда сиз ва фарзандларингиз диққинафас бўлмаслиги учун бассейнларга буюртма беринг!

 

Надувной бассейн — Intex Easy

 

 Тўлов маҳсулотни қўлингизга олганда қиласиз.

 

ЎЗБЕКИСТОН БЎЙЛАБ ЕТКАЗИШ БЕПУЛ!

2207000 so'm