Planshet doska va ajoyib proyektor

LCD Yozuv Planshetlari katta ekranli telefon ko'rinishidagi o'yinchoq bo'lib uning ekraniga bolalar qalam yordamida o'zlari istagan rasmlarini chizish mumkin.Ushbu planshetimizda turli xil ranglar to'plami mavjud, planshetda chizilgan rasmlarni maxsus tugma orqali o'chirin tashlay olasiz va planshet batareyasining quvvati 100.000 ortiq rasm chizishga bemalol yetadi.

 

Keyingi maxsulotimiz ajoyib proyektor bo'lib bu o'yinchog'imiz ham bolalarimizning rasm chizish qobiliyatini oshirishda va telefondan chalg'itishda katta yordam beradi.

Ushbu o'yinchog'imiz turli jonivorlar ko'rinishida sifatli plastik materialdan yasalgan bo'lib jonivorlarning bosh qismiga turli rasmlar tushirilgan maxsus kichik qurilmalar joylashtiriladi va nur yordamida rasmlar rangli ko'rinishda planshet doskasida namoyon bo'ladi.

Bolalar nur yordamida paydo bo'lgan rasmlardan foydalangan xolda doskaga rangli qalamlar bilan  o'sha rasmni chizadilar va bo'yaydilar. Chizilgan rasmlarni bemalol o'chirib tashlay olasiz.

127000 so'm